מדעי הסביבה

שמירה על משאבי הטבע והסביבה אחד האתגרים העומדים בפנינו. מקצוע מדעי הסביבה מאד אקטואלי, מעניין וקשור לחיי היום יום. 

בעקבות גידול האוכלוסייה, ההתפתחות הטכנולוגית והשינויים באורח החיים שלנו, הופך הנושא הסביבתי לרלוונטי וקריטי, עבור כולנו. מדעי הסביבה הוא מקצוע בחירה, מדעי, רב תחומי, הלמידה משלבת תחומי ידע רבים ומחייבת הבנת מושגים מתחומי המדעים כמו ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, בשילוב היבטים כלכליים, חברתיים ואתיים וקשורה באופן הדוק למתרחש בסביבה המקומית והעולמית בזמן אמת.

למידת מקצוע זה כוללת גם עיסוק בנושאים חברתיים, ערכיים: המטרות והפעילויות המלוות את הלמידה מדגישות את התרומה הערכית של מקצוע זה לביסוס אחריותם של התלמידים לסביבה ונכונותם לפעול למען הסביבה והקהילה, התכנית מעודדת קהילה לומדת, פעילה ויוזמת המשלבת בין למידת חקר בבית הספר ובסביבה, לבין מעורבות ואזרחות פעילה.

קישורים מהירים

לוח צלצולים

מספר

0
0
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9

סוג

שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
שעת לימוד

שם

תפילה
הפסקה
שיעור 1
שיעור 2
הפסקה
שיעור 3
שיעור 4
הפסקה
שיעור 5
שיעור 6
תפילה
שיעור 7
שיעור 8
שיעור 9

התחלה

8:00
8:45
8:55
9:40
10:25
10:45
11:30
12:15
12:30
13:15
14:00
14:20
15:00
15:40

סיום

8:45
8:55
9:40
10:25
10:45
11:30
12:15
12:30
13:15
14:00
14:20
15:00
15:40
16:20