חזון

ביה"ס והצוות החינוכי מבין כי במובנים רבים עליו לשמש בית שני לתלמידיו ולהוות מופת ודוגמא אישית של צוות המורים כלפי התלמידים.

בהתאם למצב הכללי נגזר חזון בית הספר מקום אשר מהווה בית חינוך לתלמידים הבאים בשעריו ומופת ודוגמא אישית של צוות המורים לתלמידים. מקום אשר יקדם את התלמידים בתחומי הערכים, מסורת, הדעת והחברה.

בית הספר ישאף לעצב דמות בוגר המחויב לערכי היסוד של מסורת ישראל, בעל זהות דתית וציונית מפותחת הנאמן לערכי התורה והציונות.

בוגר בית הספר ישאף לנתינה, לאהבת האדם והארץ.

בוגר בית הספר ידע ויצליח להשתלב בחברה ובכל תחומי החיים והעשייה של מדינת ישראל.

במסגרת חזון בית הספר, הצוות החינוכי שם את הדגש על הנקודות הבאות :

 • התאמת מערכת החינוך למאה ה 21- להיות לומדים עצמאים, חקרנים, סקרנים ויצירתיים, המסוגלים להשתמש בסביבה טכנולוגית מתוקשבת.
 • הטמעת הלמידה המשמעותית למידה מתוך ידע, שיח משמעותי ומחוייבות לערכים.
 • הובלת התלמידים לשימוש בטכנולוגיית המידע, בתרבות עתירת תקשוב הסובבת את עולם התלמידים ועולמנו בכלל.
 • פיתוח וטיפוח תחום התקשוב לצד הטמעת מיומנויות למידה של אחריות אישית, יכולת להתמודד עם ידע, לנתחו, ליישׂמו ולהעבירו הם הדרך להוביל אישית כל תלמיד להצטיינות ולמצוינות העמקת השיח האישי בין מורה-תלמיד
 • לאתגר את התלמיד
 • לסייע לתלמיד לגלות את יכולותיו.
 • לחנך ולעודד את התלמיד למצויינות, יזמות וחשיבה פורצת דרך
 • העמקת החינוך הערכי.
 • אחריות אישית.
 • שיפור הישגים הלימודיים.
 • צמצום הנשירה לכדי מינימום.
 • הפעלת תכנית חברתית מאסיבית.
 • שילוב בוגרים במכינות תורניות.
 • הכנה לצה"ל.
 • פיתוח גאוות יחידה בקרב העולים מאתיופיה.
 • הכנסת מגמות יוקרתיות ואטרקטיביות.
 • בניית צוות מורים מיומן ומסור, פיתוח הצוות החינוכי אך מעל לכל מגובש מאמין ומזדהה עם מטרות ביה"ס.
 • מתן מענה לימודי לכל תלמיד בהתאם לרמתו הלימודית.

קישורים מהירים

לוח צלצולים

מספר

0
0
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9

סוג

שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
שעת לימוד

שם

תפילה
הפסקה
שיעור 1
שיעור 2
הפסקה
שיעור 3
שיעור 4
הפסקה
שיעור 5
שיעור 6
תפילה
שיעור 7
שיעור 8
שיעור 9

התחלה

8:00
8:45
8:55
9:40
10:25
10:45
11:30
12:15
12:30
13:15
14:00
14:20
15:00
15:40

סיום

8:45
8:55
9:40
10:25
10:45
11:30
12:15
12:30
13:15
14:00
14:20
15:00
15:40
16:20