אומץ

אמ"ץ היא תוכנית תוספתית לתלמידים עם פערים לימודיים או קשיים חברתיים הלומדים בכיתות אתגר בחטיבות העליונות.

אמ"ץ היא תוכנית תוספתית הפועלת להתערבות חינוכית-לימודית לתלמידים עם פערים לימודיים או קשיים חברתיים הלומדים בכיתות אתגר.

התוכנית מובילה להצלחה בלימודים ומסייעת לשיפור הדימוי העצמי ותחושת המסוגלות של התלמידים בעיני עצמם וכן בעיני ההורים והמורים.

קישורים מהירים

לוח צלצולים

מספר

0
0
1
2
2
3
4
4
5
6
6
7
8
9

סוג

שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
הפסקה
שעת לימוד
שעת לימוד
שעת לימוד

שם

תפילה
הפסקה
שיעור 1
שיעור 2
הפסקה
שיעור 3
שיעור 4
הפסקה
שיעור 5
שיעור 6
תפילה
שיעור 7
שיעור 8
שיעור 9

התחלה

8:00
8:45
8:55
9:40
10:25
10:45
11:30
12:15
12:30
13:15
14:00
14:20
15:00
15:40

סיום

8:45
8:55
9:40
10:25
10:45
11:30
12:15
12:30
13:15
14:00
14:20
15:00
15:40
16:20